Koła Naukowe Turystyki działające w ramach następujących uczelni: 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 
mają zaszczyt wspólnie zaprosić do udziału w
 

III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej
Konferencji Naukowej Turystyki


Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach
 

11-13 kwietnia 2019 roku 
organizatorem jest Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
działające przy Katedrze Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 


Celem trzeciej edycji cyklicznej Konferencji ECONFTOUR jest dyskusja na temat zagadnień związanych z szeroko rozumianą problematyką współczesnej turystyki oraz integracja środowiska studenckiego i doktoranckiego.
 
Uczestnicy Konferencji będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań w formie krótkich prezentacji na sesjach referatowych, a następnie wziąć udział w dyskusji.
 
Program Konferencji obejmować będzie także uroczystą kolację, aktywne zwiedzanie Poznania
oraz praktyczne warsztaty żeglarskie na Jeziorze Kierskim.

 
Artykuły (autorskie lub współautorskie) ukażą się w materiałach przygotowanych w formie monografii.

 
 

Partner technologiczny