OrganizatorzyStudenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ORGANIZATOR LOKALNY

Komitet Organizacyjny

Marta Pilarczyk - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prezes Studenckiego Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Anna Polgert - V-ce Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
V-ce Prezes Studenckiego Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Paulina Ćwikowska
Katarzyna Derda

Kinga Jankowiak
Angelina Kantsevich

Katarzyna Madras
Monika Mozolewska
Dagmara Pabisiak
Patrycja Pańczyk
Paulina Prusinowska
Joanna Woszczyk

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji InvenTur
Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKoło Naukowe Turystyki "KoNTiki"
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Studenckie Koło Naukowe Turystyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu