KontaktMarta Pilarczyk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS
e-mail: econftour2019@gmail.com