Monografia naukowa


Niezgoda, A. i Nawrot, Ł. (red.). (2019). Kierunki rozwoju współczesnej turystyki. Kraków: Proksenia.


Monografia dostępna jest w wersji PDF - do pobrania TUTAJ

 

Recenzenci

dr hab. Krzysztof Borodako
dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek
dr hab. Agnieszka Niezgoda
dr Marlena Bednarska
dr Piotr Gryszel
dr Ewa Markiewicz
dr Łukasz Nawrot
dr Marcin Olszewski
mgr Klaudyna Kowalska


Wydawnictwo PROKSENIA
Ul. Sarego 23/2, 31-047 Kraków
www.proksenia.pl
tel./fax +48 12 421 63 80

Drukarnia Horn Print
ul. Koronkarska 7/11, 61-005 Poznań
www.hornprint.pl

Skład: Witold Szudrowicz
Korekta tekstu: Krzysztof Lepionka
Zdjęcie na okładce: Zygmunt Kruczek