Opłaty


Poniższe opłaty dotyczą Uczestników Konferencji (samodzielnych autorów oraz współautorów artykułu), którzy pojawią się osobiście na wydarzeniu:
  • wpłaty wczesne (early registration): do 10 stycznia – 250 zł
  • wpłaty standardowe (standard registration): do 31 stycznia – 280 zł
  • wpłaty opóźnione (late registration): od 1 lutego do 14 lutego – 300 zł
Opłata obejmuje udział w sesjach, wyżywienie (obiady), udział w dodatkowych atrakcjach i uroczystej kolacji, publikację.
 
Poniższa opłata dotyczy biernych Uczestników Konferencji (bez publikacji), który pojawią się osobiście na wydarzeniu:
  • Uczestnik bez publikacji (udział w sesjach, egzemplarz monografii, gadżety, obiady): do 14 lutego – 150 zł
Opłata obejmuje także udział w dodatkowych atrakcjach i uroczystej kolacji.

Poniższa opłata dotyczy osób (współautorów artykułu), którzy nie pojawią się osobiście na wydarzeniu:
  • Opłata za publikację bez uczestnictwa (egzemplarz monografii, gadżety): do 14 lutego – 150 zł
     
 

Prosimy o dokonywanie wpłat w powyższych terminach na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
54 1090 1359 0000 0000 3501 8918

Santander Bank Polska S.A.

z dopiskiem "ECONFTOUR 2019 - Imię i nazwisko Uczestnika"

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: econftour2019@gmail.com

Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać w formularzu rejestracji. Faktury na Uczelnię mogą zostać wystawione jedynie dla wpłat dokonanych z konta bankowego Uczelni.