Publikacja

 

TEMATYKA ARTYKUŁÓW

Wybrane zagadnienia tematyczne mogą dotyczyć między innymi:
  • Przestrzeń turystyczna (problemy zagospodarowania turystycznego, wpływu turystyki na środowisko, przekształceń przestrzeni)
  • Nowe technologie i innowacje w turystyce (nowe media, nowe rozwiązania, nowe formy organizacji itp.)
  • Marketing w turystyce (branding, promocja, badania rynkowe, zachowania konsumentów itp.)
  • Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw turystycznych (czynniki kształtujące konkurencyjność)
  • Współpraca na rzecz rozwoju turystyki (funkcjonowanie organizacji turystycznych, klastrów, sieciowość współpracy)
  • Podaż w turystyce (hotelarstwo, gastronomia, atrakcje turystyczne itp.)
  • Aspekty rekreacji (rekreacja ruchowa, formy, podmioty, oferta itp.)
  • Pozostałe obszary badań z zakresu krajoznawstwa, geografii, ekonomii i zarządzania powiązane z turystyką.

Artykuły przesłane terminowo na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim.

Przeznaczone do druku rozdziały monografii zbierane będą w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r.

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku, aby można było przyznać za publikację rozdziału w monografii 5 punktów, dozwolona objętość tekstu wynosi co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych). Maksymalna objętość przyjmowanych prac wynosi 25 000 znaków typograficznych (przygotowując prace w dostępnym szablonie (!) gotowy plik powinien mieć od 8-10 stron). Tekst powinien być zaopatrzony w streszczenie po polsku i po angielsku (z podaniem autora tłumaczenia).
 
Przygotowując artykuł należy zapisać na komputerze szablon pobrany TUTAJ i dodawać swoją treść w przygotowane style tekstu. Dodatkowo każdy styl jest opisany co do wielkości czcionki, odstępów, interlinii itp.

Zachowanie wymogów pozwoli na skrócenie czasu przyjęcia artykułu. W przypadku nadesłania artykułu niespełniającego wymogów edytorskich artykuł będzie odsyłany z prośbą o ponowne zgłoszenie poprawionego tekstu.
 
Prosimy także o przesłanie skanu podpisanej zgody na publikację poprzez formularz abstaktów i artykułów (wraz z nadsyłanym artykułem).
Wzór zgody na publikację należy pobrać TUTAJ.